Εμβόλια COVID-19: Πόσο Αποτελεσματικά είναι στους Ασθενείς με Παχυσαρκία;

Όλα τα εμβόλια της COVID-19 που έχουν εγκριθεί σήμερα είναι αποτελεσματικά στους ασθενείς με παχυσαρκία, σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση του Obesity Society των ΗΠΑ.

Εξετάζοντας δεδομένα για τα εμβόλια της Pfizer/BioNTech, της Moderna και της Johnson & Johnson, διαπιστώθηκε ότι η αποτελεσματικότητά τους δεν διαφέρει σημαντικά ανάμεσα σε άτομα με παχυσαρκία και άτομα με φυσιολογικό σωματικό βάρος, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες στο επιστημονικό περιοδικό Obesity.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το Obesity Society των ΗΠΑ συνιστά ότι όλοι οι ασθενείς με ΔΜΣ άνω του 30 θα πρέπει να κάνουν οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα εμβόλια.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα τρόπος να διαπιστώσουμε ποιο εμβόλιο είναι το ‘καλύτερο’ για κάθε ομάδα ασθενών, όπως για παράδειγμα οι παχύσαρκοι. Τα εμβόλια της COVID-19 που έχουν εγκριθεί σήμερα είναι όλα αποτελεσματικά στην πρόληψη της νοσηλείας και του θανάτου τόσο στους παχύσαρκους, όσο και στα άτομα με φυσιολογικό βάρος», αναφέρει ο οργανισμός στην ανακοίνωσή του.

Εξετάζοντας δεδομένα από τα έγγραφα του FDA, καθώς και τα αποτελέσματα ερευνών από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, οι επιστήμονες της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Obesity προσπάθησαν να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα κάθε εμβολίου στους ασθενείς με παχυσαρκία.

«Για ορισμένες ομάδες ασθενών δεν ήταν εύκολο να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των εμβολίων στις κλινικές δοκιμές, λόγω του χαμηλού αριθμού εθελοντών. Ευτυχώς, στις κλινικές δοκιμές είχαν λάβει μέρος αρκετοί ασθενείς με παχυσαρκία, επομένως μπορούσαμε να διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε ότι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ήταν συγκρίσιμη ανάμεσα στους ασθενείς με παχυσαρκία και τα άτομα με φυσιολογικό σωματικό βάρος», αναφέρει η μελέτη.

Ξεκινώντας από το εμβόλιο της Pfizer, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι είχε 95% αποτελεσματικότητα στο σύνολο των 36.000 εθελοντών που συμμετείχαν στις κλινικές δοκιμές.

Όταν χώρισαν τους εθελοντές ανάλογα με το ΔΜΣ (πάνω από 30 ή κάτω από 30), διαπίστωσαν ότι στους παχύσαρκους ασθενείς η αποτελεσματικότητα ήταν 95.4%, ενώ σε αυτούς που είχαν φυσιολογικό βάρος ή ήταν υπέρβαροι, η αποτελεσματικότητα ήταν 94.8%.

Στο εμβόλιο της Moderna, η συνολική αποτελεσματικότητα ήταν 94.1% στο σύνολο των ασθενών. Στους ασθενείς με παχυσαρκία, οι οποίοι αποτελούσαν το 35% του συνολικού δείγματος, η αποτελεσματικότητα ήταν 95.8%. Οι επιστήμονες έκαναν περαιτέρω αναλύσεις στο συγκεκριμένο εμβόλιο διαχωρίζοντας τους ασθενείς με παχυσαρκία σε περισσότερες υποομάδες. Όπως παρατήρησαν, στους ασθενείς με ΔΜΣ πάνω από 40, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν ελαφρώς μειωμένη (91.2%). Συγκεκριμένα, από τους συνολικά 901 ασθενείς με σοβαρή παχυσαρκία, παρατηρήθηκε μόλις 1 περιστατικό σοβαρής COVID-19 στην ομάδα που είχε εμβολιαστεί, ενώ στην ομάδα ελέγχου εμφανίστηκαν 11 περιστατικά.

Τέλος, στο εμβόλιο της Johnson & Johnson έχει διαπιστωθεί ότι η αποτελεσματικότητα είναι 66.1% για την πρόληψη της μέτριας ή σοβαρής COVID-19, 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Στις κλινικές δοκιμές του εμβολίου συμμετείχαν συνολικά 12.492 εθελοντές με παχυσαρκία (29% του συνολικού δείγματος). Ειδικά γι’ αυτούς τους εθελοντές η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν 66.8% στις 14 ημέρες και 65.9% στις 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Το Obesity Society είπε ότι θα συνεχίσει να εξετάζει δεδομένα για τα εμβόλια. Ζήτησε επίσης από τις έρευνες να διαχωρίζουν τα αποτελέσματά τους ανάλογα με το ΔΜΣ των εθελοντών, έτσι ώστε να έχουμε μία καλύτερη εικόνα για τους ασθενείς με παχυσαρκία, καθώς και την αποτελεσματικότητα ενάντια στα νεότερα στελέχη, όπως το Δέλτα.

«Εκτός από τις λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με την παχυσαρκία, οι αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων της COVID-19 σε αυτούς τους ασθενείς ήταν ένας ακόμα λόγος που συνέβαλε στη διστακτικότητα του εμβολιασμού σε αυτό τον πληθυσμό. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης μα θα καθησυχάσουν τους ασθενείς και θα απομακρύνουν τις όποιες αμφιβολίες», καταλήγει η μελέτη.

Φωτογραφία: U.S. Secretary of Defense

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα