COVID-19: Μπορεί να Προκαλέσει Διαταραχές της Ακοής;

Είναι γνωστό σήμερα ότι ορισμένοι ιοί, όπως για παράδειγμα αυτοί της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της μηνιγγίτιδας, μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές της ακοής. Τελευταία δεδομένα δείχνουν, ωστόσο, ότι και ο SARS-CoV-2, δηλαδή ο ιός που ευθύνεται για την COVID-19, μπορεί να επηρεάσει αυτό το σύστημα.

Μία συστηματική μελέτη που δημοσιεύτηκε τους πρώτους μήνες της πανδημίας είχε αναδείξει μία πιθανή σύνδεση ανάμεσα στην COVID-19 και ορισμένες διαταραχές της ακοής (έκπτωση της ακοής, εμβοές, ίλιγγος). Ωστόσο, τόσο ο αριθμός όσο και η ποιότητα των ερευνών αυτών ήταν σχετικά χαμηλά. Σήμερα, καθώς έχει περάσει σχεδόν 1 έτος από την έναρξη της πανδημίας, έχουμε πλέον περισσότερα δεδομένα ερευνών σχετικά με τη συχνότητα στα παραπάνω συμπτώματα κορονοϊού.

Μία νέα ανάλυση που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες στο International Journal of Audiology, εξέτασε σχεδόν 60 έρευνες σχετικά με τα ακουστικά συμπτώματα στους ασθενείς με επιβεβαιωμένη COVID-19. Όπως έδειξε, το 7-15% των ενηλίκων που νοσούν από τον ιό, θα παρουσιάσουν συμπτώματα από αυτό το σύστημα. Το συχνότερο, μάλιστα, σύμπτωμα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ανάλυσης ήταν οι εμβοές.

Εμβοές

Οι εμβοές είναι μία αρκετά κοινή πάθηση που επηρεάζει το 17% των ενηλίκων. Οι περισσότεροι ασθενείς με τη νόσο έχουν επίσης έκπτωση της ακοής, γεγονός που δείχνει ότι πιθανώς υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις 2 καταστάσεις. Στην πραγματικότητα οι εμβοές αποτελούν συνήθως την 1η ένδειξη ότι η έκθεση σε δυνατούς θορύβους ή συγκεκριμένα φάρμακα έχει προκαλέσει βλάβες στο ακουστικό σύστημα. Σήμερα, υπάρχουν επίσης αρκετές αναφορές που δείχνουν ότι οι εμβολές αποτελούν κοινό σύμπτωμα του long COVID, με το σύμπτωμα αυτό να παραμένει μάλιστα αρκετές εβδομάδες ή μήνες μετά την αποδρομή της COVID-19.

Είναι προφανές ότι τα ώτα είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο όργανο, καθώς σχεδόν οποιοσδήποτε μπορεί να παρουσιάσει παροδικές εμβοές αν βρεθεί σε περιβάλλον με μεγάλη ησυχία. Αρκετές έρευνες έχουν παρατηρήσει επίσης σύνδεση ανάμεσα στις εμβοές και στο στρες. Ορισμένοι ασθενείς που δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ από την ανησυχία για οικονομικά ζητήματα, πένθος ή κάποια προθεσμία, μπορεί να παρουσιάσουν το παραπάνω σύμπτωμα, το οποίο ωστόσο θα υποχωρήσει όταν παρέλθει ο στρεσογόνος παράγοντας.

Σήμερα, δεν υπάρχει κάποια ειδική εξέταση για τη διάγνωση των εμβοών, επομένως οι γιατροί βασίζονται αποκλειστικά στις αναφορές των ασθενών.

Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε που αποδίδονται οι εμβοές στους ασθενείς που νοσούν από COVID-19, ωστόσο το πιθανότερο είναι ότι ο ιός στοχεύει και προκαλεί βλάβες στο ακουστικό σύστημα. Υπάρχει επίσης πιθανότητα η εμφάνιση του συμπτώματος να αποδίδεται στο άγχος και το στρες από την πανδημία. Ένα σημαντικό σημείο στις μελέτες που εξετάζουν τη συχνότητα του συμπτώματος στους ασθενείς με COVID-19 είναι ότι δεν γνωρίζουμε πάντοτε αν οι εμβοές εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της λοίμωξης ή προϋπήρχαν στον ασθενή. Προς το παρόν δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα κάποια έρευνα υψηλής ποιότητας που εξέτασε τα ποσοστά του συγκεκριμένου συμπτώματος με ομάδα ελέγχου (ασθενείς χωρίς COVID-19).

Έκπτωση της Ακοής και Ίλιγγος

Σήμερα, υπάρχουν αρκετές αναφορές ασθενών με COVID-19 που παρουσίασαν διαταραχές της ακοής. Οι αναφορές αυτές προέρχονται από ασθενείς ενός μεγάλου ηλικιακού εύρους, καθώς και διαφορετικής σοβαρότητας νόσησης. Δεν είναι λίγοι επίσης οι ασθενείς που αναφέρουν αιφνίδια απώλεια της ακοής στο ένα ους, η οποία συνοδεύεται από εμβοές.

Περίπου 20 στους 100.000 ασθενείς παρουσιάζουν αιφνίδια απώλεια της ακοής ετησίως. Το σύμπτωμα αντιμετωπίζεται με στεροειδή για την αντιμετώπιση του οιδήματος και της φλεγμονής στο έσω ους. Η θεραπεία αυτή είναι πιο αποτελεσματική αν χορηγηθεί άμεσα μετά την εμφάνιση του συμπτώματος.

Καθώς είναι σήμερα γνωστό ότι αρκετοί ιοί μπορεί να προκαλέσουν αιφνίδια απώλεια της ακοής, δεν αποκλείεται οι αναφορές του συμπτώματος αυτού σε ασθενείς με COVID-19  να αποδίδονται στον SARS-CoV-2. Ωστόσο, ο αριθμός των περιστατικών COVID-19 παγκοσμίως είναι τόσο υψηλός που είναι δύσκολο να αποφανθούμε αν τα περιστατικά αιφνίδιας απώλειας της ακοής στους ασθενείς με τη νόσο είναι υψηλότερα σε σχέση με αυτά που παρατηρούνται στο γενικό πληθυσμό.

Ένα άλλο συχνό σύμπτωμα που εμφανίζεται στους ασθενείς με COVID-19 είναι ο ίλιγγος. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε ποιος αριθμός ασθενών παρουσιάζει περιστροφικό ίλιγγο (χαρακτηριστικός βλαβών στο σύστημα ισορροπίας του έσω ωτός), ωστόσο σύμφωνα με τις παρούσες εκτιμήσεις το ποσοστό αυτό είναι περίπου 7%.

Συμπεράσματα

Αν και τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης είναι σημαντικά, καθώς δείχνουν ότι οι ασθενείς με COVID-19 μπορούν πράγματι να παρουσιάσουν ακουστικά συμπτώματα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν βασιστεί σε αναφορές περιστατικών και ερωτηματολόγια. Προφανώς, δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε συμπτώματα εκεί που δεν υπάρχουν ή να τα συνδέουμε με την COVID-19, ενώ αποδίδονται σε άλλα αίτια.

Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι είναι σημαντικό να γίνουν άμεσα τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που θα εξετάσουν τη συχνότητα των συμπτωμάτων αυτών και τη σύνδεσή τους με την COVID-19. Η επιστημονική ομάδα της παρούσας ανάλυσης έχει ήδη ξεκινήσει μία έρευνα αυτού του είδους, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιευτούν μέσα στο 2021.

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα