COVID-19: Μπορεί να Επηρεάσει τη Λειτουργία των Νεφρών Μακροπρόθεσμα;

Μία νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε προσφάτως στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Physiology θέλησε να εξετάσει τις επιδράσεις της COVID-19 στους νεφρούς. Η έρευνα αυτή εξερεύνησε τους μηχανισμούς μέσω των οποίων ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους νεφρούς, θέτοντας έτσι τη βάση για μελλοντικές μελέτες οι οποίες θα εξετάσουν θεραπείες ή μεθόδους για πρόληψη της covid-19 και συγκεκριμένα των παραπάνω βλαβών στους ασθενείς με COVID-19.

Η έρευνα δείχνει ότι η αλληλεπίδραση του SARS-CoV-2 με το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης 2 (ACE2) η οποία του επιτρέπει να μολύνει τα κύτταρα του ανθρώπου, προκαλεί επίσης σημαντικές αλλαγές στο σύστημα της ρενίνης-αγγειοτενσίνης (ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση), καθώς και το σύστημα της καλλικρεΐνης-κινίνης που εμπλέκεται στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, της φλεγμονής καθώς και άλλων μηχανισμών.

Ο περιορισμός της βιολογικής λειτουργίας του ACE2 μπορεί να προκαλέσει μείωση της αιματικής ροής στους νεφρούς και περιορισμό του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR), με αποτέλεσμα οι νεφροί να μην μπορούν να απομακρύνουν διάφορους τοξικούς μεταβολίτες. Επιπλέον, μπορεί να αυξηθεί η αγγειοσύσπαση στους νεφρούς, γεγονός που περιορίζει τη λειτουργικότητά τους.

«Έρευνες και συστηματικές αναλύσεις έχουν επιβεβαιώσει ότι το 20-40% των ασθενών με COVID-19 θα παρουσιάσει οξεία νεφρική βλάβη. Σήμερα δημοσιεύονται και νέα δεδομένα που δείχνουν ότι ορισμένοι ασθενείς αναρρώνουν βραδύτερα από τις παραπάνω βλάβες, με κάποιους να χρειάζονται ακόμα και αιμοκαθάρσεις», αναφέρει η επικεφαλής της έρευνας Nayara Azinheira Norbega Cruz.

Σε ένα άλλο κομμάτι της έρευνας, οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα για τις λοιμώξεις από SARS-CoV-2 στις εγκύους, καθώς και το ρόλο του ACE2 στον πλακούντα. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της μελέτης αυτής, οι έγκυες που μολύνονται με τον ιό έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν προεκλαμψία, μία διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση, η οποία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την υγεία τόσο της μητέρας όσο και του βρέφους.

Ο κίνδυνος οξείας νεφρικής βλάβης στους ασθενείς με COVID-19 αποτελεί μείζον πρόβλημα σήμερα, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς. Αρκετοί ασθενείς που νόσησαν από COVID-19 χρειάζονται αιμοκάθαρση σήμερα και δεν αποκλείεται στο μέλλον να χρειαστούν μεταμόσχευση νεφρού. Μάλιστα, σύμφωνα με τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, οι αιτήσεις για μεταμόσχευση νεφρού παρουσιάζουν σταθερή τάση αύξησης από την αρχή της πανδημίας.

Μία πρόσφατη έρευνα από μία διεθνή ομάδα ερευνητών που δημοσιεύτηκε την 1η Σεπτεμβρίου στο Journal of the American Society of Nephrology, εξέτασε δεδομένα από τις ΗΠΑ. Όπως διαπίστωσε, 7 στους 10.000 ασθενείς με ήπια/μέτρια COVID-19 χρειάστηκαν αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού στο διάστημα από το Μάρτιο του 2020 μέχρι το Μάρτιο του 2021. Στους ασθενείς που δεν είχαν νοσηλευτεί, ο κίνδυνος οξείας νεφρικής βλάβης εντός 6 μηνών από τη λοίμωξη ήταν 23% υψηλότερος σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Πολλαπλές Λειτουργίες

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έρευνας, ένα από τα κεντρικά σημεία της μελέτης τους ήταν ο ρόλος του ACE2 στην παθογένεια της COVID-19. Όπως υποστήριξαν, γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι οι υποδοχείς του ACE2 αποτελούν το σημείο εισόδου του SARS-CoV-2 στα κύτταρα. Ωστόσο, η πρόσδεση του ιού στον υποδοχέα δεν επιτρέπει στο ένζυμο να προσδεθεί και επομένως δεν μπορεί να ασκήσει τη δράση του.

Στη μελέτη τους οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι προς το παρόν οι μηχανισμοί των βλαβών της COVID-19 στους νεφρούς δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως και πιθανώς είναι πολυπαραγοντικοί. Πρόσθεσαν επίσης ότι η λοίμωξη μπορεί να επηρεάζει εμμέσως τους νεφρούς μέσω της συστηματικής φλεγμονής, της υποξαιμίας, της καταπληξίας, της υπότασης, καθώς και των διαταραχών στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης.

Το τελευταίο παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, όπως προαναφέρθηκε. Για παράδειγμα, όπως μειώνεται η αρτηριακή πίεση, οι νεφροί απελευθερώνουν ρενίνη (ένα ένζυμο) στην κυκλοφορία του αίματος. Το ένζυμο αυτό παράγει αγγειοτενσίνη 1, η οποία μετατρέπεται από το ACE2 σε αγγειοτενσίνη 2, μία ορμόνη που προκαλεί αγγειοσύσπαση μέσω της δράσης της στα κύτταρα των μικρών αρτηριών. Σε φυσιολογικές συνθήκες, η ισορροπία των ACE και ACE2 διατηρεί την ομοιόσταση του συστήματος της ρενίνης-αγγειοτενσίνης.

Ο ιός μπορεί επίσης να μολύνει τα κύτταρα των νεφρών επηρεάζοντας έτσι άμεσα τη λειτουργία τους, προκαλώντας έτσι τόσο οξέα όσο και χρόνια συμπτώματα. Καταλήγοντας, οι επιστήμονες υποστήριξαν ότι η έρευνά τους θέτει τις βάσεις για τις μελλοντικές μελέτες και αναδεικνύει τη σημαντικότητα των βλαβών που προκαλεί ο SARS-CoV-2 σε ένα άλλο μείζον όργανο εκτός των πνευμόνων.

Φωτογραφία: Hey Paul Studios

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα