Μπορεί η COVID-19 να Αυξήσει τον Κίνδυνο Νόσου του Parkinson;

Η νόσος του Parkinson επηρεάζει το 0.1-0.2% περίπου του παγκοσμίου πληθυσμού. Η συχνότητα της νόσου αυξάνεται με την ηλικία και φτάνει το 1% στα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι η εμφάνιση της νόσου του Parkinson συνδέεται με διάφορους γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ ορισμένες μελέτες την έχουν συνδέσει επίσης με άλλες νόσους, όπως η γρίπη και ο διαβήτης τύπου 2.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας έρευνας, η νόσος του Parkinson μπορεί να συνδέεται και με μία άλλη γνωστή μας λοίμωξη, την COVID-19. Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες της μελέτης έδειξαν σε ένα μοντέλο πειραματοζώων, ότι η λοίμωξη με τον SARS-CoV-2 μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Η μελέτη τους δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Movement Disorders.

Προηγούμενες Μελέτες

Η παρούσα μελέτη βασίστηκε στα αποτελέσματα μίας προηγούμενης έρευνας που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature. Στη μελέτη αυτή, οι επιστήμονες είχαν δείξει ότι ο ιός της γρίπης Η1Ν1 μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία των ντοπαμινεργικών νευρώνων σε μία ουσία που λέγεται MPTP.

Η ντοπαμίνη στέλνει σήμερα σε περιοχές του εγκεφάλου που ρυθμίζουν τις κινήσεις. Κατά συνέπεια, αν οι ντοπαμινεργικοί νευρώνες υποστούν βλάβες, μπορεί να επηρεαστούν και οι κινήσεις. Οι διαταραχές της κινητικότητας αποτελούν χαρακτηριστικό σύμπτωμα της νόσου Alzheimer.

Το MPTP είναι μία ουσία που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν με σκοπό να εξομοιώσει στα ποντίκια την παθολογία που εμφανίζεται στους ασθενείς με νόσο του Parkinson.

Στα πλαίσια της νέας μελέτης τους, οι επιστήμονες θέλησαν να εξερευνήσουν αν η COVID-19 προκαλεί αντίστοιχες βλάβες με την H1N1 στους ντοπαμινεργικούς νευρώνες.

«Δυστυχώς, διαπιστώσαμε ότι το στέλεχος Άλφα του SARS-CoV-2 προκαλεί σχεδόν διπλάσιες βλάβες σε σχέση με τον Η1Ν1 στο MPTP», αναφέρουν οι συγγραφείς.

COVID-19 και Απώλεια Νευρώνων

Στα πλαίσια της μελέτης τους, οι επιστήμονες μόλυναν γενετικά τροποποιημένα ποντίκια με τον ιό SARS-CoV-2. Τα ποντίκια ανάρρωσαν από τη λοίμωξη και 38 ημέρες αργότερα τούς χορηγήθηκε χαμηλή δόση του MPTP.

Εξετάζοντας τον εγκέφαλο των ποντικών δύο εβδομάδες μετά την έκθεση στην παραπάνω ουσία, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο ιός δεν επηρέασε αρνητικά τους ντοπαμινεργικούς νευρώνες. Ωστόσο, οι επιστήμονες παρατήρησαν απώλεια νευρώνων αντίστοιχη με τη νόσο του Parkinson στα ποντίκια που είχαν εκτεθεί στο MPTP.

Γιατί όμως η COVID-19 αυξάνει την ευαισθησία των ποντικών στο MPTP; Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο παράγοντας που ενοχοποιείται είναι μάλλον η φλεγμονή και συγκεκριμένα η αύξηση στην παραγωγή των προφλεγμονωδών κυτταροκινών.

«Πιστεύουμε ότι τα φλεγμονώδη σήματα φτάνουν στον εγκέφαλο, ενεργοποιώντας έτσι τα μικρογλοία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται βλάβες στον εγκέφαλο», εξηγούν οι συγγραφείς.

«Δυστυχώς, το κομμάτι του εγκεφάλου που επηρεάζεται στη νόσο του Parkinson φέρει μεγάλο αριθμό μικρογλοίων, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει την αυξημένη ευαισθησία που παρατηρήσαμε στη μελέτη μας», πρόσθεσαν.

Ανησυχητικά Αποτελέσματα

Αν και οι παρατηρήσεις της έρευνας σίγουρα δημιουργούν ανησυχία, οι επιστήμονες τόνισαν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αν νοσήσαμε από COVID-19 θα παρουσιάσουμε νόσο του Parkinson.

«Με βάση τις παρατηρήσεις μας, η λοίμωξη με το στέλεχος Άλφα του SARS-CoV-2 που προκαλεί μέτρια ή σοβαρά συμπτώματα, θα αυξήσει τον κίνδυνο διάγνωσης με νόσο του Parkinson στο 3.5% των ασθενών. Κατά συνέπεια, σε ατομικό επίπεδο, δεν υπάρχει σημαντικά αυξημένος κίνδυνος για τους ασθενείς», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Καταλήγοντας, ωστόσο, τόνισαν ότι η ευρεία εξάπλωση του SARS-CoV-2 μπορεί μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε περισσότερες διαγνώσεις νόσου του Parkinson σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Φωτογραφία: hissetmehurriyeti

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα