Ανοσμία και Αγευσία: Πότε Υποχωρούν τα Συμπτώματα στους Ασθενείς με Long COVID;

Οι περισσότεροι ασθενείς με διαταραχές της όσφρησης ή της γεύσης εξ’ αιτίας της COVID-19 ανακτούν πλήρως τη λειτουργία των αισθήσεων αυτών σε ένα διάστημα 2 ετών, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας μελέτης που διεξήχθη στην Ιταλία.

Εξετάζοντας 119 ασθενείς με ανοσμία ή αγευσία 4 εβδομάδες μετά την εμφάνιση της COVID-19, οι επιστήμονες της έρευνας διαπίστωσαν ότι το 88.2% δεν είχε πλέον τα παραπάνω συμπτώματα μετά από 2 χρόνια, το 9.2% είχε παρουσιάσει σαφή βελτίωση, ενώ στο 2.5% τα συμπτώματα αυτά είχαν επιδεινωθεί.

Στο 10.6% των ασθενών, η όσφρηση και η γεύση επανήλθαν μετά από 6 μήνες, όπως ανέφερε η επιστημονική ομάδα στο περιοδικό JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

«Οι διαταραχές της γεύσης και της όσφρησης είναι αρκετά κοινές στους ασθενείς με long COVID. Περίπου το 7% των ασθενών έχουν ακόμα ανοσμία σχεδόν 1 χρόνο μετά την COVID-19 λοίμωξη. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό επομένως έχει σημασία να εξερευνήσουμε ποια είναι η διάρκεια που παραμένει το παραπάνω σύμπτωμα», αναφέρει η επιστημονική ομάδα της μελέτης.

Άλλα συμπτώματα που αναφέρθηκαν επίσης από ασθενείς με long COVID 2 χρόνια μετά τη λοίμωξη με τον ιό ήταν το αίσθημα κόπωσης (18.5%) και η δύσπνοια (10.7%). Συνολικά 47 ασθενείς (28%) είχαν ακόμα τουλάχιστον 1 σύμπτωμα μετά από 2 χρόνια.

Σε προηγούμενες μελέτες τους, οι επιστήμονες της παρούσας έρευνας είχαν ασχοληθεί με τα ποσοστά ανοσμίας και αγευσίας σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα κατά τη διάρκεια της οξείας λοίμωξης, στις 4 εβδομάδες, στις 8 εβδομάδες και στους 6 μήνες μετά τη μόλυνση με τον SARS-CoV-2.

«Σήμερα γνωρίζουμε πλέον ότι η πλήρης υποχώρηση της ανοσμίας και της αγευσίας μπορεί να χρειαστεί αρκετούς μήνες. Στην έρευνά μας εξετάσαμε ασθενείς που νόσησαν με τον SARS-CoV-2 πριν την εμφάνιση του στελέχους Όμικρον. Ωστόσο, το νεότερο στέλεχος της πανδημίας προκαλεί πολύ σπανιότερα διαταραχές της όσφρησης και της γεύσης», αναφέρει η ομάδα.

Για την ανάλυσή τους, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δεδομένα από ενήλικες που είχαν θετικές εξετάσεις PCR για την COVID-9 στο διάστημα 19-22 Μαρτίου του 2020. Όλοι οι ασθενείς είχαν αναρρώσει με επιτυχία από τη λοίμωξη και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια στις 4 εβδομάδες, στις 8 εβδομάδες, στους 6 μήνες και στα 2 χρόνια μετά τη μόλυνση με τον ιό.

Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν οι ασθενείς που νόσησαν ξανά με τον ιό, καθώς και αυτοί που παρουσίασαν για πρώτη φορά ανοσμία ή αγευσία αρκετούς μήνες μετά τη μόλυνση με τον ιό.

Η μέση ηλικία των 168 εθελοντών ήταν τα 55 χρόνια, ενώ το 53.6% ήταν γυναίκες. 108 ασθενείς ανέφεραν διαταραχές της γεύσης ή της όσφρησης κατά τη διάρκεια της λοίμωξης, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 64 στις 4 εβδομάδες, 29 στις 8 εβδομάδες, 27 στους 6 μήνες και 14 στα 2 χρόνια.

Φωτογραφία: RODNAE Productions

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα