Το Ύψος ως Παράγοντας Κινδύνου για την Κολπική Μαρμαρυγή

Οι ψηλότεροι άνθρωποι έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν κολπική μαρμαρυγή, μία διαταραχή του καρδιακού ρυθμού που μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια ή άλλες επιπλοκές, σύμφωνα με μία έρευνα από το Penn Medicine. Η έρευνα, η οποία ανέδειξε ισχυρή σύνδεση ανάμεσα σε ορισμένους γενετικούς παράγοντες που σχετίζονται με το ύψος και τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, είναι μία από τις πρώτες έρευνες που δείχνει ότι το ύψος συνδέεται με σχέση αιτίας-αποτελέσματος (και όχι απλά σύνδεση) με την κολπική μαρμαρυγή.

Η ομάδα ερευνητών διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής αυξάνεται ανάλογα με το ύψος και συγκεκριμένα κάθε αύξηση του ύψους κατά 2.5 εκατοστά αυξάνει τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής κατά 3% ανεξαρτήτως άλλων κλινικών παραγόντων, συγκριτικά με τους εθελοντές που έχουν το μέσο ύψος.

«Οι παρατηρήσεις μας δείχνουν ότι το ύψος θα πρέπει να ενταχθεί πιθανώς στα προγνωστικά εργαλεία για την κολπική μαρμαρυγή», είπε ο επικεφαλής της έρευνας Michael Levin, ένας καρδιολόγος από το Penn. «Αν και σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες δεν πρέπει να γίνεται προληπτικός έλεγχος σε όλους για την κολπική μαρμαρυγή, από τα αποτελέσματά μας φαίνεται ότι ορισμένες ομάδες ασθενών και συγκεκριμένα οι πολύ ψηλοί ασθενείς, θα έχουν οφέλη από τον προληπτικό έλεγχο».

Η κολπική μαρμαρυγή επηρεάζει περισσότερα από 33 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και αποτελεί μία συχνή διαταραχή του καρδιακού ρυθμού. Οι κλινικοί παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου περιλαμβάνουν την υπέρταση, την καρδιαγγειακή νόσο, το διαβήτη και την παχυσαρκία. Οι έρευνες παρατήρησης που εξέτασαν δεδομένα σε πληθυσμιακό επίπεδο, διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς μεγαλυτέρου ύψους έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν κολπική μαρμαρυγή. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν αρκετά ερωτήματα σχετικά με το ρόλο του ύψους ως αιτιολογικό παράγοντα στη συγκεκριμένη νόσο.

Για να εξετάσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη σύνδεση ανάμεσα στο ύψος και την κολπική μαρμαρυγή, οι επιστήμονες από το Penn χρησιμοποίησαν δεδομένα από το Genetic Investigation of Anthropometric Trials (GIANT) consortium, μία μελέτη που εξέτασε περισσότερα από 700.000 άτομα με σκοπό να ταυτοποιήσει γενετικούς παράγοντες που σχετίζονται με το ύψος. Εξέτασαν επίσης δεδομένα από το Atrial Fibrillation Genetics (AFGen) consortium, που είχε συλλέξει δεδομένα για περισσότερους από 500.000 εθελοντές αναφορικά με την κολπική μαρμαρυγή. Οι επιστήμονες της παρούσας μελέτης χρησιμοποίησαν μία μέθοδο στατιστικής ανάλυσης με σκοπό να εκτιμήσουν τη σύνδεση ανάμεσα στα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά. Η ανάλυσή τους έδειξε ότι τα γενετικά αλληλόμορφα που σχετίζονται με το ύψος, σχετίζονται επίσης ισχυρά με την κολπική μαρμαρυγή, γεγονός που δείχνει ότι το ύψος μπορεί να αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα για την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής. Η σύνδεση αυτή παρέμεινε ισχυρή ακόμα και μετά από προσαρμογή για τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου για την κολπική μαρμαρυγή, όπως η καρδιαγγειακή νόσος, η υπέρταση και ο διαβήτης, μεταξύ άλλων.

Ακολούθως, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μία παρόμοια στατιστική μέθοδο μέσω της οποίας εξέτασαν σχεδόν 7.000 άτομα από το Penn Medicine Biobank. Όπως παρατήρησαν, το ύψος, αλλά και τα γενετικά αλληλόμορφα που σχετίζονται με το ύψος, σχετίζονται ισχυρά με αυξημένο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, ανεξαρτήτως των παραδοσιακών και ηχοκαρδιογραφικών παραγόντων κινδύνου.

«Οι αναλύσεις μας δείχνουν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γενετικούς παράγοντες για να κατανοήσουμε καλύτερα τους αιτιολογικούς παράγοντες κινδύνου για αρκετά κοινά νοσήματα», είπε ο Scott Damrauer, ένας επιστήμονας που είχε λάβει μέρος στην έρευνα. «Δείχνουν επίσης ότι είναι δυνατό να συνδυάσουμε τις παρατηρήσεις μεγάλων βάσεων δεδομένων για να ενισχύσουμε τις γνώσεις μας για αρκετές νόσους», κατέληξε.

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα