Οι Διαταραχές του Κιρκαδικού Ρυθμού Επηρεάζουν Λιγότερο την Καρδιακή Υγεία στις Γυναίκες

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας έρευνας, ένα γονίδιο που εμπλέκεται στον κιρκαδικό ρυθμό, δηλαδή το βιολογικό μας ρολόι, δρα διαφορετικά στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες και μπορεί, μάλιστα, να προστατεύει τις τελευταίες από την καρδιαγγειακή νόσο.  Η έρευνα αυτή είναι η πρώτη που εξετάζει τις επιδράσεις του κιρκαδικού ρυθμού στην αρτηριακή πίεση σε θηλυκά ποντίκια.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology.

Ο κιρκαδικός ρυθμός, δηλαδή το βιολογικό ρολόι του οργανισμού που ρυθμίζει τις δραστηριότητές του στο 24ωρο, επηράζει τις διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης και την καρδιακή λειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στα περισσότερα υγιή άτομα, η αρτηριακή πίεση παρουσιάζει μικρή πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνθρωποι που δεν παρουσιάζουν τη μικρή αυτή πτώση λέγονται “non-dippers” και έχουν αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν καρδιαγγειακή νόσο. Στον κιρκαδικό ρυθμό εμπλέκονται 4 πρωτεΐνες (οι οποίες κωδικοποιούνται από τα «γονίδια του βιολογικού ρολογιού») οι οποίες ρυθμίζουν σχεδόν το 50% του συνόλου των γονιδίων του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και τα σημαντικά γονίδια για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι τα τα αρσενικά ποντίκια που δεν έχουν το 1 από τα 4 γονίδια του βιολογικού ρολογιού (και συγκεκριμένα το PER1), γίνονται “non-dippers” και κατά συνέπεια διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής και νεφρικής νόσου. Η ερευνητική ομάδα μελέτησε τον κιρκαδικό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση σε θηλυκά ποντίκια που δεν είχαν το γονίδιο PER1. Χρησιμοποίησε επίσης μία ομάδα ελέγχου με υγιή θηλυκά ποντίκια. Τα ποντίκια χωρίστηκαν σε ακόμα δύο ομάδες. Η μία ομάδα έκανα διατροφή με χαμηλή κατανάλωση νατρίου, ενώ η άλλη με υψηλή. Και στις τέσσερις ομάδες δεν παρατηρήθηκε διαφορά στις διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης από τον κιρκαδικό ρυθμό, όπως δήλωσαν οι ερευνητές. Σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες που είχαν εξετάσει αρσενικά ποντίκια, τα θηλυκά ποντίκια χωρίς το PER1 παρουσίασαν κανονικά μείωση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η απουσία του PER1 έχει διαφορετικές επιδράσεις στα δύο φύλα. Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν επίσης με τις παρατηρήσεις προηγουμένων ερευνών που είχαν διαπιστώσει ότι οι γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση έχουν μικρότερη πιθανότητα να είναι “non-dippers” σε σχέση με άνδρες ίδιας ηλικίας. Η έρευνα αυτή είχε μεγάλη σημασία καθώς για πρώτη φορά εξετάστηκαν οι διαφορές των δύο φύλων στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης από τον κιρκαδικό ρυθμό.

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα