Η Μείωση της Κατανάλωσης Αλατιού κατά 1γρ σε Πληθυσμιακό Επίπεδο Μπορεί να Αποτρέψει Εκατομμύρια Θανάτους

Η μείωση της κατανάλωσης αλατιού κατά 1γρ την ημέρα μπορεί να αποτρέψει σχεδόν 9 εκατομμύρια περιστατικά καρδιαγγειακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου και να σώσει 4 εκατομμύρια ζωές μέχρι το 2030, σύμφωνα με ένα μοντέλο που ανέπτυξε μία επιστημονική ομάδα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες στο περιοδικό BMJ Nutrition Prevention & Health.

Στην Κίνα, το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού κάνει υψηλή κατανάλωση αλατιού καθημερινά η οποία συχνά ξεπερνά τα 11γρ/ημέρα. Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού στη διατροφή μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και επομένως τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, μίας πάθησης που ενοχοποιείται για περισσότερο από το 40% του συνόλου των θανάτων στην Κίνα ετησίως.

Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμήσει τα οφέλη για τον πληθυσμό από τη μείωση της κατανάλωσης αλατιού, βοηθώντας έτσι τους φορείς υγείας να αναπτύξουν ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Στο μοντέλο που ανέπτυξε η ομάδα εξετάστηκαν 3 διαφορετικοί στόχοι για τη μείωση της κατανάλωσης αλατιού:

  • Μείωση της κατανάλωσης κατά 1γρ/ημέρα εντός 1 έτους
  • Σταδιακή μείωση της κατανάλωσης αλατιού κατά 3.2γρ/ημέρα μέχρι το 2025 (ο στόχος που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)
  • Μείωση της κατανάλωσης σε λιγότερο από 5γρ/ημέρα (ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση της Κίνας στα πλαίσια του σχεδίου “Healthy China 2030”)

Για καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις εκτίμησαν τη μείωση στην αρτηριακή πίεση σε πληθυσμιακό επίπεδο, καθώς και την αντίστοιχη μείωση στα ποσοστά καρδιαγγειακής νόσου και θανάτων.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ομάδας, η μείωση της κατανάλωσης αλατιού κατά 1γρ/ημέρα (από τα 11γρ/ημέρα που είναι σήμερα) θα περιορίσει τη συστολική πίεση κατά περίπου 1.2 mmHg. Αν ο στόχος αυτός επιτευχθεί εντός 1 έτους και διατηρηθεί μέχρι το 2030, τότε θα προληφθούν 9 εκατομμύρια περιστατικά καρδιαγγειακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς και 4 εκατομμύρια θάνατοι.

Μέχρι το 2040, δηλαδή για άλλα 10 χρόνια, η μείωση αυτή μπορεί να αποτρέψει συνολικά 13 εκατομμύρια περιστατικά εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς και 6 εκατομμύρια θανάτους.

Η επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο ΠΟΥ, δηλαδή η μείωση της κατανάλωσης αλατιού κατά 3.2γρ/ημέρα μέχρι το 2025, θα αποτρέψει 14 εκατομμύρια περιστατικά καρδιαγγειακών συμβαμάτων και 6 εκατομμύρια θανάτους μέχρι το 2030. Μέχρι το 2040 θα προληφθούν συνολικά 27 εκατομμύρια περιστατικά και 12 εκατομμύρια θάνατοι, σύμφωνα με αυτό το πλάνο.

Τέλος, στο πλάνο του “Healthy China 2030”, στο οποίο η κατανάλωση αλατιού θα περιοριστεί σε λιγότερο από 5γρ/ημέρα, η συστολική πίεση του πληθυσμού θα μειωθεί κατά 7 mmHg ή περισσότερο, γεγονός που θα αποτρέψει 17 εκατομμύρια περιστατικά καρδιαγγειακής νόσου και 8 εκατομμύρια θανάτους.

Τα οφέλη από τον περιορισμό της κατανάλωσης αλατιού αφορούν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες στο σύνολο του πληθυσμού της Κίνας, όπως υποστήριξε η ομάδα.

Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν και άλλα οφέλη για τον πληθυσμό, όπως για παράδειγμα μείωση στα περιστατικά της χρόνιας νεφρικής νόσου και καρκίνου του στομάχου, τα οποία είναι ήδη υψηλά στην Κίνα.

«Το σχέδιο της κυβέρνησης με τίτλο “Healthy China 2030” περιλαμβάνει μία σειρά οδηγιών για τον περιορισμό της κατανάλωσης αλατιού, ζάχαρης και λαδιού. Το μοντέλο που αναπτύξαμε δείχνει ότι και μόνο ο περιορισμός της κατανάλωσης αλατιού μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στο σύνολο του πληθυσμού. Ακόμα και η μείωση κατά 1γρ/ημέρα, ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί σχετικά εύκολα, θα δώσει εκατομμύρια ζωές», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Οι μελέτες αυτοί του είδους αναδεικνύουν τα οφέλη από διάφορες παρεμβάσεις στη διατροφή για το σύνολο του πληθυσμού. Καταλήγοντας, οι επιστήμονες τόνισαν ότι τα οφέλη από τη μείωση της κατανάλωσης αλατιού στη διατροφή είναι ήδη εμφανή σε άλλες χώρες που πέτυχαν τον παραπάνω στόχο.

Φωτογραφία: Quang Nguyen Vinh

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα