Η Φυσική Άσκηση Προστατεύει τις Γνωστικές Λειτουργίες στη Μέση Ηλικία

Η μέτρια και έντονη άσκηση στη μέση ηλικία συνδέονται με καλύτερες γνωστικές λειτουργίες, όπως διαπίστωσε μία νέα μελέτη από τη Μεγάλη Βρετανία που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Epidemiology & Community Health.

Εξετάζοντας περίπου 4.500 ασθενείς που είχαν γεννηθεί το 1970, οι επιστήμονες της μελέτης παρατήρησαν ότι αυτοί που έκαναν τακτικά μέτρια ή έντονη άσκηση είχαν καλύτερα αποτελέσματα στις εξετάσεις των γνωστικών λειτουργιών σε σχέση με αυτούς που έκαναν καθιστική ζωή.

Συγκεκριμένα, η ομάδα διαπίστωσε ότι για κάθε 9 λεπτά μέτριας ή έντονης άσκησης, ο κίνδυνο έκπτωσης των γνωστικών λειτουργιών μειωνόταν κατά 1.31%.

«Παρατηρήσαμε ότι οι εθελοντές που έκαναν ακόμα και μέτρια άσκηση στη μέση ηλικία είχαν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών σε σχέση με αυτούς που έκαναν καθιστική ζωή», υποστήριξαν οι συγγραφείς.

«Αν και γενικά στην έρευνά μας εξετάσαμε μικρά διαστήματα άσκησης, πιστεύουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της άσκησης, τόσο περισσότερα είναι τα οφέλη», πρόσθεσαν.

Η έρευνα χρησιμοποίησε δεδομένα από επιταχυνσιόμετρα τα οποία ανέλυσε με διάφορα νέα στατιστικά εργαλεία ανάλυσης.

«Δυστυχώς δεν είναι δυνατό να αποδείξουμε σχέση αιτίας-αποτελέσματος από μία έρευνα παρατήρησης, ωστόσο στο παρελθόν άλλες μελέτες μελέτες έχουν δείξει ότι η φυσική άσκηση μπορεί να βελτιώσει τις γνωστικές λειτουργίες», υποστήριξε η ομάδα.

Η έρευνα εξέτασε δεδομένα από τη βάση 1970 British Cohort Study, στην οποία συμμετέχουν εθελοντές που γεννήθηκαν στην Αγγλία, τη Σκωτία ή την Ουαλία το 1970.

Στην ηλικία των 47 ετών, οι εθελοντές συμπλήρωσαν μία σειρά ερωτηματολογίων και ακολούθως φόρεσαν ένα επιταχυνσιόμετρο για 7 ημέρες. Την ίδια περίοδο έκαναν επίσης διάφορες εξετάσεις των γνωστικών λειτουργιών.

Από τους 4.481 εθελοντές της έρυνας το 52% ήταν γυναίκες. Οι περισσότεροι εθελοντές ήταν παντρεμένοι (66%), ενώ το 51% έκανε κάποια εργασία που γίνεται σε γραφείο.

Ένα σημαντικό στοιχείο της παρούσας μελέτης ήταν ότι κατάφερε να κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στο χρόνο καθιστικής ζωής στην εργασία και στο σπίτι. Από τον παραπάνω διαχωρισμό διαπιστώθηκε ότι ο αυξημένος χρόνος σε καθιστική θέση στην εργασία συνδέεται με καλύτερες γνωστικές λειτουργίες, ενώ στο σπίτι με χειρότερες.

«Από την έρευνά μας επιβεβαιώνεται ότι η μέτρια ή έντονη φυσική άσκηση μπορεί να προστατεύσει τις γνωστικές λειτουργίες στη μέση ηλικία», καταλήγει η επιστημονική ομάδα.

Φωτογραφία: Mikhail Nilov

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα