Η Αποφυγή του Προληπτικού Ελέγχου για τον Καρκίνο Συνδέεται με Αυξημένη Θνησιμότητα από Όλα τα Αίτια

Ο προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο και η χορήγηση θεραπείας εγκαίρως μπορεί να μειώσει σημαντικά τη θνησιμότητα που σχετίζεται με αυτόν. Μπορεί, όμως, να επηρεάσει τη θνησιμότητα από άλλα αίτια;

Μία νέα έρευνα παρατήρησης σε περισσότερους από 60.000 αμερικανούς ενήλικες επιβεβαιώνει την παραπάνω συσχέτιση.

Μία ανάλυση της μελέτης PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening) διαπίστωσε ότι η θνησιμότητα από όλα τα αίτια ήταν υψηλότερη στους εθελοντές που δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου, σε σχέση με αυτούς που έκαναν τις παραπάνω εξετάσεις.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η συνολική θνησιμότητα (με εξαίρεση τους θανάτους από καρκίνο που μελετήθηκαν στην έρευνα) ήταν σημαντικά υψηλότερη τόσο στους ασθενείς που συμμορφώθηκαν μερικώς με τις οδηγίες του προληπτικού ελέγχου, όσο και σε αυτούς που δεν συμμορφώθηκαν.

Ειδικότερα, κατά τα 10 έτη της μελέτης, μετά από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα, ο αυξημένος κίνδυνος ήταν 73% για αυτούς που δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του προληπτικού ελέγχου και 36% για αυτούς που συμμορφώθηκαν μερικώς.

Ακόμα είναι άγνωστο πώς οι παραπάνω εξετάσεις μπορούν να επηρεάσουν τη θνησιμότητα από όλα τα αίτια, ωστόσο ένας ερευνητής διατύπωσε μία θεωρία που μπορεί πιθανώς να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα.

«Η πιο πιθανή εξήγηση για τα παραπάνω ευρήματα είναι ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που προαναφέρθηκαν αποτελεί δείκτη ενός γενικότερου προφίλ μη συμμόρφωσης με τις ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες», είπε ο Πολ Πίνσκι, ένας από τους συγγραφείς της έρευνας.

Ο αυξημένος κίνδυνος δεν σχετίζεται με τις ίδιες τις εξετάσεις, καθώς οι θάνατοι από τους καρκίνους εξαιρέθηκαν κατά τον υπολογισμό του κινδύνου, πρόσθεσε.

Αυτό που πρέπει να μας μείνει σύμφωνα με τον Πίνσκι «είναι ότι η μη συμμόρφωση με τις ιατρικές οδηγίες αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για την θνησιμότητα, ο οποίος είναι εξίσου σοβαρός με την παχυσαρκία, επομένως πρέπει να δημιουργηθούν νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή του».

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στις 28 Δεκεμβρίου στο JAMA Internal Medicine.

Σε ένα σχολιασμό της έρευνας, η Ντέμπορα Γκρέιντι και η Μόνικα Πάρκς, δύο επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια τόνισαν ότι η έρευνα δεν ήταν τυχαιοποιημένη για να εξετάσει συγκεκριμένα τις επιδράσεις της συμμόρφωσης ή όχι με τον προληπτικό έλεγχο. «Δεν δικαιολογείται ότι η μη συμμόρφωση με τις προληπτικές εξετάσεις του καρκίνου αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από άσχετα αίτια», όπως δήλωσαν.

Οι επιστήμονες συμφωνούν ουσιαστικά με τους ερευνητές ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αποτελεί μάλλον δείκτη συμπεριφορών που σχετίζονται με αυξημένη θνησιμότητα.

«Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού για τη λήψη φαρμάκων αναζητούν σε μεγαλύτερη συχνότητα διάφορα μέτρα προληπτικού ελέγχου ή εμβολιασμό, ενώ αντίθετα αυτοί που δεν συμμορφώνονται, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας», είπαν οι επιστήμονες.

Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν, ωστόσο, κλινική σημασία;

Σύμφωνα με τη Γκρέιντι, μας δίνουν μία ιδέα σχετικά με την παραπάνω συσχέτιση, ωστόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων από έρευνες παρατήρησης, ιδιαίτερα όταν αυτές δεν έχουν προσαρμοστεί για τον παράγοντα που εξετάζουμε.

Οι λεπτομέρειες της έρευνας

Η έρευνα PLCO ήταν μία μεγάλη μελέτη που εξέτασε τις προληπτικές εξετάσεις για τέσσερα είδη καρκίνου. Στην παρούσα μελέτη, ο Πίνσκι και η Ντούντιθ Πιέρ-Βίκτορ, από το National Cancer Institute, έκαναν μία δευτερογενή ανάλυση για να εκτιμήσουν τη θνησιμότητα η οποία δεν είχε σχέση με τους καρκίνους που εξέτασε η έρευνα PLCO.

«Χρησιμοποιήσαμε τη συμμόρφωση με τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου στην έρευνα PLCO ως παράδειγμα, καθώς έχουμε ένα μεγάλο δείγμα για το οποίο υπάρχουν πληροφορίες για τη συμμόρφωση αλλά και τη θνησιμότητα για μία μεγάλη χρονική διάρκεια», είπε ο Πίνσκι. «Ωστόσο, πιστεύουμε ότι θα παρατηρούσαμε αντίστοιχα ευρήματα αν εξετάζαμε τη συμμόρφωση και με άλλες ιατρικές πράξεις».

Συνολικά η ανάλυση εξέτασε 64.567 εθελοντές (29.537 γυναίκες και 35.030 άνδρες). Η πλειοψηφία των εθελοντών συμμορφώθηκε με τις οδηγίες προληπτικού ελέγχου (85.3%). Το 3.9% συμμορφώθηκε μερικώς και το 10.8% δεν συμμορφώθηκε. Οι εθελοντές που συμμορφώθηκαν μερικώς έκαναν κατά μέσο όρο 2.9 από τις 4 εξετάσεις.

Στα 15 χρόνια παρακολούθησης της έρευνας, κατέληξαν συνολικά 7.966 εθελοντές (με εξαίρεση αυτούς που έπασχαν από τα είδη καρκίνου που εξετάστηκαν) από την ομάδα που συμμορφώθηκε πλήρως, 449 εθελοντές από την ομάδα που συμμορφώθηκε μερικώς και 1.395 εθελοντές από την ομάδα που δεν συμμορφώθηκε.

Μετά από προσαρμογή για παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη θνησιμότητα και τον τρόπο ζωής, ο αυξημένος κίνδυνος θανάτου για την ομάδα που δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες μειώθηκε στο 46%.

Ο Πίνσκι σημείωσε ότι οι εθελοντές που έλαβαν μέρος στην έρευνα PLCO έδειξαν γενικά μεγαλύτερη επιθυμία συμμόρφωσης σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, επομένως τα ποσοστά μη συμμόρφωσης αναμένονται να είναι υψηλότερα στον τελευταίο.

Βιβλιογραφία: Medscape

Φωτογραφία: Teresa J. Cleveland

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα