Απώλεια της Ακοής: Πώς Επηρεάζει τις Γνωστικές Λειτουργίες;

Η ακοή είναι μία σύνθετη αίσθηση που μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε τους ήχους του περιβάλλοντος και, σημαντικότερα, να επικοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους. Η αντίληψη των ήχων γίνεται από το αυτί, ωστόσο η επεξεργασία και ερμηνεία τους γίνεται από τον εγκέφαλο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακοή, τα δύο όργανα πρέπει να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους.

Η Σύνδεση Ανάμεσα στην Απώλεια της Ακοής και τις Γνωστικές Λειτουργίες Δεν έχει Αποσαφηνιστεί Πλήρως

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές έρευνες που εξέτασαν τη σύνδεση ανάμεσα στην απώλεια της ακοής από την ηλικία και την έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών. Ως αποτέλεσμα έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες. Μία από αυτές υποστηρίζει ότι η απώλεια της ακοής οδηγεί σε μειωμένη εισροή πληροφοριών στον εγκέφαλο, γεγονός που περιορίζει την ισχύ του και συμβάλλει σε έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών. Σύμφωνα με μία άλλη θεωρία, η αρχική έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών επηρεάζει την ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται τον ήχο, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται περιορισμός της ακοής. Ανεξαρτήτως ποια από τις δύο παραπάνω θεωρίες ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι σαφές ότι η σύνδεση ανάμεσα στην ακοή και τις γνωστικές λειτουργίες είναι υπαρκτή. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη να βελτιώσουμε τις προσεγγίσεις μας για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της απώλειας ακοής.

Πώς Εκτιμούμε την Απώλεια της Ακοής;

Οι περισσότεροι ωτορινολαρυγγολόγοι ορίζουν ως φυσιολογική ακοή την ικανότητα αντίληψης των ήχων πάνω από τα 25 decibel. Το όριο αυτό δεν έχει προσδιοριστεί με αυστηρά κριτήρια και περιγράφει γενικά το όριο στο οποίο εμφανίζονται οι περισσότερες διαταραχές της ακοής. Η πλειοψηφία των γιατρών που εξετάζουν ασθενείς με απώλεια της ακοής συμφωνούν ότι οι συμβατικές εξετάσεις εκτίμησης της ακοής έχουν αρκετές ατέλειες, παρά τις σημαντικές πληροφορίες που προσφέρουν. Οι ατέλειες αυτές εντοπίζονται κυρίως στο γεγονός ότι μία απλή εξέταση δεν μπορεί να ποσοτικοποιήσει μία σύνθετη διαδικασία, όπως η ακοή. Για παράδειγμα, οι περισσότερες εξετάσεις της ακοής περιλαμβάνουν απλούς ήχους και λέξεις, ωστόσο στην καθημερινότητά του ο ασθενής συνομιλεί με προτάσεις και γλώσσα πολύ πιο σύνθετη από αυτή που χρησιμοποιείται στις εξετάσεις.

Οι ερευνητές και οι γιατροί που ειδικεύονται στην ακοή γνωρίζουν ότι τα μέτρα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την εκτίμηση της ακοής δεν είναι αυστηρά. Τονίζουν επίσης ότι θα πρέπει ίσως να οριστεί εκ νέου η φυσιολογική ακοή, καθώς ορισμένοι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα έκπτωσης της ακοής, θεωρούνται ασυμπτωματικοί σύμφωνα με τα παρόντα όρια. Στους ασθενείς αυτούς παρατηρείται «υποκλινική έκπτωση της ακοής».

Νέες Έρευνες Αναδεικνύουν την Ανάγκη να Βελτιωθεί η Διάγνωση της Υποκλινικής Έκπτωσης της Ακοής

Ένα νέο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Otolaryngology υπογραμμίζει ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα. Στο άρθρο αυτό, οι επιστήμονες εξέτασαν δύο μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες με 6.451 εθελοντές που έκαναν εξετάσεις της ακοής και των γνωστικών λειτουργιών. Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι οι εθελοντές ηλικίας άνω των 50 ετών παρουσίασαν έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών πριν ακόμα παρουσιαστεί κλινική έκπτωση της ακοής. Έδειξαν επίσης ότι η σύνδεση ανάμεσα στην ακοή και τις γνωστικές λειτουργίες είναι ισχυρότερη στους εθελοντές με φυσιολογική ακοή σε σχέση με αυτούς που παρουσιάζουν έκπτωση της ακοής. Για παράδειγμα, στον πληθυσμό που εξετάστηκε, οι γνωστικές λειτουργίες παρουσίασαν ταχύτερη μείωση σε αυτούς που είχαν φυσιολογική ακοή, παρά σε αυτούς που είχαν μειωμένη ακοή. Το αποτέλεσμα αυτό προκαλεί έκπληξη στους ερευνητές καθώς δείχνει ότι τα όρια που χρησιμοποιούμε σήμερα για την εκτίμηση της ακοής είναι υψηλά και δεν περιλαμβάνουν κάποιους ασθενείς που έχουν ξεκινήσει να παρουσιάζουν έκπτωση της ακοής.

Τι Σημαίνει η Παραπάνω Έρευνα για τους Ασθενείς με Απώλεια της Ακοής;

Αρχικά, πρέπει να τονίσουμε ότι η νέα έρευνα δεν υποστηρίζει ότι όποιος έχει απώλεια της ακοής θα παρουσιάσει έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών. Το γεγονός ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις δύο καταστάσεις δεν σημαίνει ότι υπάρχει και σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Ωστόσο, αν παρουσιάζετε προβλήματα με την ακοή σας, όπως για παράδειγμα δυσκολεύεστε να ακούσετε το συνομιλητή σας ή ανεβάζετε υπερβολικά τον ήχο στην τηλεόραση, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας για να εκτιμήσει την ακοή σας.

Η Αρμονική Λειτουργία του Εγκεφάλου και του Αυτιού Καθιστούν Προτεραιότητα την Αντιμετώπιση της Έκπτωσης της Ακοής

Η έκπτωση της ακοής αποτελεί σημαντικό σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοείται. Μη διστάσετε να ρωτήσετε τον γιατρό σας λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή σας. Αρκετοί ασθενείς φοβούνται να ρωτήσουν τον γιατρό σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους, ωστόσο είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό για τα συμπτώματά σας ακόμα κι αν έχετε φυσιολογικές εξετάσεις.

Δυστυχώς, η χρήση των βοηθημάτων ακοής είναι πολύ περιορισμένη, παρά τη μεγάλη συχνότητα της απώλειας ακοής στον πληθυσμό. Ρωτήστε τον γιατρό σας σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές οι οποίες εξαρτώνται από την εκάστοτε νόσο.

Βιβλιογραφία: Harvard Health

Φωτογραφία: Ilmicrofono Oggiono (CC BY-SA 4.0)

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα