Με ποιον τρόπο το στρες επηρεάζει τη σωματική υγεία;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό φαίνεται ότι βρίσκεται στα μιτοχόνδρια.

Τα μιτοχόνδρια αποτελούν μικροσωματίδια που βρίσκονται μέσα στα κύτταρα και φέρουν το δικό τους DNA. Βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα είδη κυττάρων και ο ρόλος τους είναι η παραγωγή ενέργειας που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής. Όταν τα μιτοχόνδρια δεν λειτουργούν σωστά, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παθήσεις που επηρεάζουν αρκετά οργανικά συστήματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα ερευνών, τα μιτοχόνδρια βρίσκονται στο σταυροδρόμι μεταξύ των ψυχοκοινωνικών εμπειριών και της βιολογικής απόκρισης στο στρες. Συγκεκριμένα, 23 έρευνες σε ζώα, έδειξαν ότι το οξύ ή χρόνιο στρες επηρεάζει αρκετές πτυχές της μιτοχονδριακής λειτουργίας, ιδιαίτερα στον εγκέφαλο.  Η ευαισθησία των μιτοχονδρίων στο στρες επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες, όπως η συμπεριφορά, η κληρονομικότητα και η διατροφή.

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι τα μιτοχόνδρια μπορούν να αντιληφθούν και να μεταδόσουν πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στο περιβάλλον τους. Αυτές περιλαμβάνουν ερεθίσματα που δημιουργούνται από το στρες και προκαλούν δομικές και λειτουργικές αλλαγές στα ίδια τα μιτοχόνδρια. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε ένα μεγάλο φάσμα διαταραχών στη υγεία του οργανισμού. Για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσουν αυξημένη φλεγμονή αυξάνοντας, έτσι, τον κίνδυνο αρκετών παθήσεων. Μπορεί, ακόμη, να προκαλέσουν κυτταρικές βλάβες στο DNA, επιταχύνοντας έτσι τη γήρανση.

Τα μιτοχόνδρια εμπλέκονται, επίσης, στην απόκριση του οργανισμού στο στρες, στη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος και στη φλεγμονή. Οι βλάβες στο μιτοχονδριακό DNA συνδέονται με τη διαδικασία της γήρανσης. Πρόσφατες μελέτες που έγιναν σε ζώα, έδειξαν με σιγουριά ότι ο ρυθμός της γήρανσης  στα θηλαστικά επηρεάζεται από τα μιτοχόνδρια, πιθανώς μέσω της ρύθμισης της φλεγμονής. Ωστόσο, ακόμα είναι άγνωστο αν συμβαίνει το ίδιο και στους ανθρώπους.

Τα ευρήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον τομέα της ψυχοσωματικής ιατρικής καθώς ενθαρρύνουν μία ολιστική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει τόσο το μυαλό όσο και το σώμα. Είναι σίγουρο ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να ταυτοποιηθούν οι μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί με τους οποίους τα μιτοχόνδρια μετατρέπουν το στρες σε σωματικές εκδηλώσεις. Πρέπει επίσης να διερευνηθεί αν τα ευρήματα αυτά αφορούν και τον άνθρωπο.

Βιβλιογραφία: Wolters Kluwer

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα