Οι επιδράσεις της παχυσαρκίας στο αίμα και την παραγωγή του

Μπορεί η παχυσαρκία να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη υγεία των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων του οργανισμού; Αυτό δείχνει μία νέα έρευνα η οποία περιελάμβανε παχύσαρκα ποντίκια. Η παχυσαρκία στα ποντίκια αυτά προκάλεσε σχεδόν μόνιμες και επιβλαβείς αλλαγές στα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, δηλαδή τη βιομηχανία παραγωγής αίματος στον οργανισμό.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι το κομμάτι των βλαστοκυττάρων του αίματος αποτελείται από αρκετές υποομάδες. Η διατήρηση του κομματιού αυτού σε καλή κατάσταση είναι απαραίτητη για τη γενικότερη υγεία του οργανισμού. Αυτό περιλαμβάνει και τη διατήρηση της ποικιλομορφίας των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων που παράγουν τα κύτταρα του αίματος.

Αν και ο μηχανισμός ακόμα δεν έχει κατανοηθεί πλήρως, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η ηλικία σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς παράγοντες μπορεί να μειώσουν την επιθυμητή ποικιλομορφία των κυττάρων στη βιομηχανία παραγωγής αίματος. Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι να διαταράσσεται η ισορροπία των κυττάρων αυτών με αποτέλεσμα να παράγονται περισσότερα μυελοειδή κύτταρα.

Φαίνεται ότι η επιβάρυνση που προκαλεί στον οργανισμό η παχυσαρκία αλλάζει τη δομή των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων και μειώνει τη μακροπρόθεσμη υγεία τους. Έρευνες σε παχύσαρκα ποντίκια έδειξαν ότι οι επιδράσεις αυτές είναι προοδευτικές και μερικές από αυτές παραμένουν ακόμα και μετά την επιστροφή σε φυσιολογικό σωματικό βάρος μέσω δίαιτας.

Οι μεταβολές αυτές στο αιμοποιητικό σύστημα φαίνεται ότι συνδέονται με την υπερέκφραση του μεταγραφικού παράγοντα Gfi1, ενός ρυθμιστικού γονιδίου. Οι ερευνητές απέδειξαν ότι το οξειδωτικό στρες που προκαλείται στον οργανισμό από την παχυσαρκία προκαλεί υπερέκφραση του Gfi1. Όταν συμβαίνει αυτό, προκαλείται μία μόνιμη διαφοροποίηση στα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η μοριακή ισορροπία.

Η επίδραση του τρόπου ζωής

Η έρευνα δίνει επίσης το έρεισμα για να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο διάφοροι παράγοντες, όπως η διατροφή, επηρεάζουν την παραγωγή του αίματος και συμβάλουν στην εμφάνιση του καρκίνου.

Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της λευχαιμίας και άλλων αιματικών παθήσεων. Η έρευνα θέτει επίσης ερωτήματα σχετικά με τη χρήση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων που έχουν ληφθεί από παχύσαρκα άτομα. Τα κύτταρα αυτά ίσως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε θεραπευτικές μεταμοσχεύσεις.

Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε αν η παχυσαρκία στους δότες μυελού των οστών επηρεάζει την ποιότητα των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Χρειάζονται περισσότερες έρευνες προκειμένου να διερευνηθούν οι μοριακές μεταβολές που συμβαίνουν κατά την παχυσαρκία και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζονται τα βλαστοκύτταρα.

Βιβλιογραφία: Cincinnati Children’s Hospital

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα