Μετφορμίνη: Μπορεί να Προκαλέσει Συγγενείς Ανωμαλίες στα Παιδιά των Διαβητικών;

Σήμερα είναι γνωστό ότι ο αρρύθμιστος διαβήτης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του σπέρματος. Ωστόσο, οι επιδράσεις των αντιδιαβητικών φαρμάκων στο σπέρμα, καθώς και ο κίνδυνος συγγενών ανωμαλιών στα παιδιά των διαβητικών ανδρών δεν έχουν εξερευνηθεί επαρκώς.

Αν αποδειχθεί ότι ορισμένα φάρμακα που χορηγούνται για τη ρύθμιση του διαβήτη επηρεάζουν τον κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών στα παιδιά των διαβητικών ανδρών, τότε το φαινόμενο αυτό θα μπορεί ίσως να προληφθεί με την αντικατάσταση του φαρμάκου που χορηγείται στον ασθενή.

Γιατί Έγινε η Παρούσα Μελέτη;

Οι επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν αν υπάρχει κίνδυνος συγγενών ανωμαλιών στα παιδιά των διαβητικών. Επιπλέον, εξερεύνησαν αν τα φάρμακα που έπαιρναν οι ασθενείς με διαβήτη κατά τους 3 μήνες πριν τη σύλληψη του εμβρύου μπορεί να επηρεάσουν τον παραπάνω κίνδυνο.

Ποιο ήταν το Δείγμα Εθελοντών που Εξετάστηκε στη Μελέτη;

Οι επιστήμονες εξέτασαν συνολικά 1.116.779 παιδιά που είχαν γεννηθεί στη Δανία από το 1996 μέχρι το 2017. Οι μητέρες των παραπάνω παιδιών δεν είχαν διαγνωστεί με διαβήτη ή υπέρταση πριν ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.

Πώς Διεξήχθη η Έρευνα;

Για τις αναλύσεις τους, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν βάσεις δεδομένων υγείας από τη Δανία. Η παραδοχή που έκαναν ήταν ότι ένα παιδί είχε εκτεθεί σε ένα αντιδιαβητικό φάρμακο αν ο πατέρας του είχε εκτελέσει συνταγή για αντιδιαβητικά φάρμακα κατά τους 3 μήνες πριν τη σύλληψη του εμβρύου. Ακολούθως συνέκριναν τα ποσοστά συγγενών ανωμαλιών στα παραπάνω έμβρυα με τα αντίστοιχα ποσοστά στα αδέρφια τους που δεν είχαν εκτεθεί στα αντιδιαβητικά φάρμακα. Η έρευνα εξέτασε τρία αντιδιαβητικά φάρμακα και συγκεκριμένα την ινσουλίνη, τη μετφορμίνη και τις σουλφονυλουρίες.

Τι Έδειξαν τα Αποτελέσματα της Μελέτης;

Από τα 1.116.779 βρέφη που εξέτασε η έρευνα, τα 3.3% γεννήθηκαν με κάποια μείζονα συγγενή ανωμαλία. Τα βρέφη με πατέρα διαβητικό που έπαιρνε ινσουλίνη δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Αυξημένος κίνδυνος διαπιστώθηκε, ωστόσο, στα βρέφη των οποίων ο πατέρας έπαιρνε μετφορμίνη όταν έγινε η σύλληψη του εμβρύου. Ο πληθυσμός των ασθενών που έπαιρναν σουλφονυλουρίες, επομένως η έρευνα δεν κατάφερε να διαπιστώσει αν τα φάρμακα αυτά συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ή όχι. Όταν ο πατέρας είχε πάρει μετφορμίνη περισσότερο από 3 μήνες πριν τη σύλληψη, τότε δεν υπήρχε αυξημένος κίνδυνος συγγενών ανωμαλιών για τα έμβρυα, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς.

Ποιοι ήταν οι Περιορισμοί της Μελέτης;

Η έρευνα δεν εξέτασε νεότερες τάξεις αντιδιαβητικών φαρμάκων. Επίσης δεν εξέτασε αν ο ασθενής είχε ρυθμισμένο διαβήτη στο διάστημα των 3 μηνών που αναπτύσσεται το σπέρμα πριν τη σύλληψη. Ακόμη, οι επιστήμονες δεν γνώριζαν αν οι άνδρες εθελοντές είχαν διαβήτη τύπου 1 ή 2. Τυπικά, η μετφορμίνη και οι σουλφονυλουρίες χορηγούνται για τη ρύθμιση του διαβήτη τύπου 2, επομένως κατά πάσα πιθανότητα αυτή ήταν η μορφή από την οποία έπασχαν οι εθελοντές.

Τι Σημαίνουν τα Αποτελέσματα της Έρευνας;

Η μετφορμίνη στην περίοδο παραγωγής του σπέρματος φαίνεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών στα βρέφη που συλλαμβάνονται εκείνο το διάστημα. Η παρατήρηση αυτή θα πρέπει, βέβαια, να επιβεβαιωθεί από μελλοντικές μελέτες. Ωστόσο, οι άνδρες διαβητικοί που παίρνουν μετφορμίνη θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το διαβητολόγο τους και να τον ρωτήσουν αν θα πρέπει να την αντικαταστήσουν με κάποιο άλλο αντιδιαβητικό φάρμακο για αυτό το διάστημα.

Φωτογραφία: Nataliya Vaitkevich

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα