Μπορεί ο Καιρός να Επιδεινώσει τα Συμπτώματα της Αρθρίτιδας;

Αρκετοί ασθενείς με αρθρίτιδα πιστεύουν ότι ο καιρός επηρεάζει τα συμπτώματά τους. Έχουν γίνει όμως έρευνες που να επιβεβαιώνουν την παραπάνω πεποίθηση και αν ναι, με ποιον τρόπο επηρεάζονται οι αρθρώσεις;

Τι πιστεύουμε

Αρκετές έρευνες στο παρελθόν είχαν εξετάσει τις επιδράσεις της βροχής, της υγρασίας και άλλων καιρικών φαινομένων στη συμπτωματολογία της αρθρίτιδας, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν σε σαφή αποτελέσματα. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, υπήρχε ασυμφωνία μεταξύ των παρατηρήσεων διαφόρων ερευνών. Μερικοί επιστήμονες είχαν υποστηρίξει ότι οι όποιες αλλαγές στη συμπτωματολογία είναι αποτέλεσμα της ανόδου στη βαρομετρική πίεση. Αντιθέτως, άλλες έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι αυτή που προκαλεί την αρθραλγία και την ακαμψία.

Οι έρευνες είχαν εξετάσει αρκετούς παράγοντες που σχετίζονται με τον καιρό, μεταξύ των οποίων η υγρασία, η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν σε σαφείς απαντήσεις σχετικά με τον αν ενοχοποιείται ένας ή περισσότεροι παράγοντες για τις επιδράσεις στις αρθρώσεις. Βιολογικά, μάλιστα δεν ήταν δυνατό να εξηγηθεί γιατί ο καιρός αυξάνει το άλγος ή την ακαμψία στις αρθρώσεις.

Οι έρευνες που έδωσαν απαντήσεις

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα έδωσαν δύο έρευνες που δημοσιεύτηκαν το 2015. Οι δύο αυτές έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο καιρός πραγματικά επηρεάζει τα συμπτώματα της αρθρίτιδας.

Στην πρώτη έρευνα, η οποία διεξήχθη στην Ολλανδία, έλαβαν μέρος 222 ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα του ισχίου. Οι ερευνητές εξέτασαν τα συμπτώματα των εθελοντών αναφορικά με διάφορα χαρακτηριστικά του καιρού. Διαπίστωσαν ότι το άλγος και η ακαμψία παρουσίαζαν επιδείνωση με την αύξηση της βαρομετρικής πίεσης και της υγρασίας.

Η δεύτερη έρευνα εξέτασε 800 εθελοντές με οστεοαρθρίτιδα του ισχίου, του γόνατος ή των χειρών. Αν και οι αλλαγές του καιρού δεν φάνηκε να επηρεάζουν τα συμπτώματα της αρθρίτιδας, η αυξημένη υγρασία συνδέθηκε με εντονότερο άλγος και ακαμψία, ιδιαίτερα όταν ο καιρός ήταν ψυχρός.

Από τις παραπάνω δύο έρευνες, αν και ήταν έρευνες παρατήρησης και δεν μπορούν να αποδείξουν σχέση αιτίας-αποτελέσματος, φαίνεται ότι ο καιρός πραγματικά επηρεάζει τα συμπτώματα των αρθρώσεων.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω αποτελέσματα

Προς το παρόν, τα παραπάνω συμπτώματα δεν επηρεάζουν άμεσα τη θεραπεία και την πρόληψη της αρθρίτιδας. Ο λόγος είναι ότι δεν αποδείχθηκε ότι ο καιρός έχει σοβαρή επίδραση στη συμπτωματολογία των ασθενών με αρθρίτιδα.

Οι παρατηρήσεις τους, ωστόσο, βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις όποιες επιδράσεις έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του καιρού στα συμπτώματα των αρθρώσεων. Διευκολύνουν έτσι την έρευνα για τους μηχανισμούς και τα αίτια της αρθρίτιδας, γεγονός που με τη σειρά του θα βοηθήσει στην ανάπτυξη καλυτέρων θεραπειών και στρατηγικών πρόληψης. Τέλος, οι διαφορετικές επιδράσεις που έχει ο καιρός σε κάθε ασθενή με αρθρίτιδα, θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαφορές ανάμεσα στα είδη της αρθρίτιδας.

Επίλογος

Αν και ο καιρός είναι κάτι που βρίσκεται εκτός του ελέγχου μας, δεν ισχύει το ίδιο για την αρθρίτιδα. Καθώς όλο και περισσότερα φάρμακα για την αρθρίτιδα γίνονται διαθέσιμα καθημερινά, το εύρος των θεραπευτικών επιλογών είναι ευρύτερο από ποτέ. Αν έχετε έντονο άλγος, ακαμψία και οίδημα, επισκεφθείτε τον γιατρό σας ανεξαρτήτως καιρού.

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα