Μεσογειακή δίαιτα και αδυναμία στην τρίτη ηλικία

Οι ηλικιωμένοι που ακολουθούν τη Μεσογειακή δίαιτα έχουν μικρότερη πιθανότητα να παρουσιάσουν αδυναμία, σύμφωνα με τα δεδομένα μίας έρευνας που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Geriatrics Society.

Η έρευνα περιελάμβανε 5789 ενήλικες ηλικίας άνω των 60 ετών. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τις διατροφικές τους συνήθειες και χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τη συμμόρφωσή τους με τη Μεσογειακή δίαιτα, σύμφωνα με την κλίμακα Mediterranean Diet Score (MDS). Το εύρος της κλίμακας είναι από 0 εώς 9 με τις υψηλότερες τιμές να συνεπάγονται μεγάλο βαθμό συμμόρφωσης με τη Μεσογειακή δίαιτα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εθελοντές που ακολουθούσαν με συνέπεια τη Μεσογειακή δίαιτα είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν αδυναμία σε σχέση με αυτούς που δεν την ακολουθούσαν (MDS 0-3). Συγκεκριμένα, οι ηλικιωμένοι με μέτρια συμμόρφωση με τη Μεσογειακή δίαιτα (MDS 4-5) είχαν 38% μειωμένο κίνδυνο να παρουσιάσουν αδυναμία, ενώ αυτοί με υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης (MDS 6-9) είχαν 56% μειωμένο κίνδυνο.

Οι ερευνητές τονίζουν, ωστόσο, ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες προκειμένου να διαπιστωθεί ποια τρόφιμα της Μεσογειακής δίαιτας (π.χ. φρούτα, λαχανικά, κόκκινο κρασί) σχετίζονται με την αδυναμία, καθώς και ποια μέρη της τελευταίας επηρεάζονται περισσότερο (μειωμένη μυϊκή δύναμη, αίσθημα κόπωσης, απώλεια βάρους). Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι το MDS αποτελεί καλό δείκτη συμμόρφωσης με τη δίαιτα για τους κατοίκους της Μεσογείου, ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί το ίδιο για τους υπολοίπους.

Η Μεσογειακή δίαιτα περιλαμβάνει τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά και το οξειδωτικό στρες αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση αδυναμίας. Η Μεσογειακή διατροφή έχει, επίσης, συνδεθεί με χαμηλές τιμές δεικτών φλεγμονής και η τελευταία συνδέεται με την εμφάνιση αδυναμίας.

Από προηγούμενες έρευνες, η Μεσογειακή δίαιτα έχει σχετιστεί επίσης με μειωμένη έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών καθώς και μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Alzheimer, άνοιας, καρδιαγγειακής νόσου και καρκίνου.

Οι επόμενες έρευνες θα μελετήσουν ποια τρόφιμα ή συνδυασμοί τροφίμων που περιλαμβάνονται στη Μεσογειακή δίαιτα μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης αδυναμίας. Επίσης, θα επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και θα διερευνήσουν αν η Μεσογειακή δίαιτα προσφέρει τα ίδια οφέλη και σε πληθυσμούς που δεν ζουν στη Μεσόγειο.

Βιβλιογραφία: Medscape

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα