Ημερήσιο Αρχείο: 24 August, 2021

Όπως διαπίστωσε μία νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, οι ασθενείς με χρόνιο πόνο διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν άνοια ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο κίνδυνος αυτός είναι μάλιστα ανεξάρτητος από την ηλικία, την γενικότερη κατάσταση της υγείας ή άλλους κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκοσμίου Οργανισμού...
Η θεωρία της εξέλιξης μπορεί να εξηγήσει σε μεγάλο βαθμό τι έχει συμβεί ήδη στην πανδημία της COVID-19. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψουμε ποια θα είναι η πορεία του ιού στο μέλλον και ποιες στρατηγικές θα είναι οι πιο αποτελεσματικές στον περιορισμό της εξάπλωσής του. Για παράδειγμα, η...