Αναρτήθηκε από
COVID-19: Η Πλειοψηφία Παιδιών και Εφήβων Δεν Παρουσιάζει τα Τυπικά Συμπτώματα της Λοίμωξης

COVID-19: Η Πλειοψηφία Παιδιών και Εφήβων Δεν Παρουσιάζει τα Τυπικά Συμπτώματα της Λοίμωξης

Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που μολύνονται με τον ιό SARS-CoV-2 δεν παρουσιάζουν τα τυπικά συμπτώματα της λοίμωξης, όπως ο πυρετός, ο βήχας και η δύσπνοια, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports. Η μελέτη αυτή εξέτασε δεδομένα από 12.306 παιδιά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη COVID-19 λοίμωξη από διάφορες […]

Αναρτήθηκε από
Μπορεί η Φυσική Άσκηση να Προστατεύσει από τη Νόσο Alzheimer;

Μπορεί η Φυσική Άσκηση να Προστατεύσει από τη Νόσο Alzheimer;

Η φυσική άσκηση γνωρίζουμε σήμερα ότι μπορεί να βελτιώσει αρκετά χαρακτηριστικά των γνωστικών λειτουργιών, όπως η προσοχή, η μάθηση και η μνήμη. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μίας νέας μελέτης φαίνεται ότι μπορεί να περιορίσει και τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου Alzheimer στους υγιείς ηλικιωμένους. Μία δομή του εγκεφάλου, ο ιππόκαμπος, θεωρείται σήμερα το κέντρο της μάθησης […]

Αναρτήθηκε από
COVID-19: Υπάρχουν Γονίδια που Συνδέονται με Αυξημένο Κίνδυνο;

COVID-19: Υπάρχουν Γονίδια που Συνδέονται με Αυξημένο Κίνδυνο;

Ορισμένα γονίδια στην περιοχή που σχετίζεται με τις ομάδες αίματος ΑΒΟ, καθώς και συγκεκριμένα γονίδια σε άλλες περιοχές του γονιδιώματος αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο COVID-19, σύμφωνα με μία νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο ATS 2021 International Conference. Σήμερα υπάρχουν ακόμα αρκετά που δεν γνωρίζουμε για την COVID-19, όπως για παράδειγμα αν υπάρχουν συγκεκριμένα γονίδια που […]